Services

DIENSTE AANGEBIED

 • KREDIETPROFIEL VERSLAG
 • VOERTUIG FINANSIERING
 • MOTORFIETS FINANSIERING
 • KARAVAAN / BOSWA FINANSIERING
 • BOOT FINANSIERING
 • FIETS FINANSIERING
 • “QUAD - BIKE “ FINANSIERING
 • VRAGMOTOR FINANSIERING (ALLE TIPES)
 • SLEEP – EN LEUNWA FINASIERING (ALLE TIPES)

 • DOELGERIGTE FINANSIERING(bv. GEWERE, BANDE, MEUBELS, MOTOR-HERSTELWERK ENS.)
 • PERSOONLIKE LENINGS
 • TREKKERS EN ANDER SELFGEDREWE IMPLIMENTE
 • GEWONE BOERDERY IMPLIMENTE (NIE SELF-GEDREWE)
 • GEEL METAAL GOEDERY (GROND-VERSKUIWINGS MASJIENERIE BV. SKOPGRAAF-MASJIENE, DAM-SKRAPERS, INDUSTRIëLE KRAGOPWEKKERS, ENS.)
 • “HOUT – CHIPPERS” & INDUSTRIëLE MASJIENERIE (bv. DRAAIBANKE ENS.)
 • HERWINBARE ENERGIE AANLEGDE (bv. SOLAR INSTALLASIE)
 • LEWENDE HAWE FINANSIERING
 • OES VERDISKONTERING
 • WYNVAT FINANSIERING
 • DIBITEURE VERDISKONTERING
 • OORBRUGGINGS FINANSIERING

SERVICES RENDERED

 • CREDIT PROFILE REPORT
 • VEHICLE FINANCE
 • MOTORCYCLE FINANCE
 • CARAVAN / OFFROAD CARAVAN FINANCE
 • BOAT FINANCE
 • BICYCLE FINANCE
 • QUAD-BIKE FINANCE
 • TRUCK FINANCE (ALL TYPES)
 • TRAILERS AND LINKS (ALL TYPES)

 • PURPOSE LENDING FINANCE (e.g FIRE – ARMS. TYRES, FURNITURE, VEHICLE REPAIRS ETC.)
 • PERSONAL LOANS
 • TRACTORS AND OTHER SELF-DRIVE IMPLIMENTS
 • NORMAL FARMING EQUIPMENT (NOT SELF-DRIVEN)
 • YELLOW METAL GOODS (EARTMOVING MACHINERY E.G. DIGGER-LOADERS, ESCAVATORS, BULL-DOZERS, INDUSTRIAL GENERATORS, ETC.)
 • WOOD-CHIPPERS & INDUSTRIAL MACHINERY (e.g. LAITHS, MILLING MACHINES, ETC.)
 • RENEWABLE ENERGY PLANTS (e.g. SOLAR INSTALATIONS
 • LIVE STOCK FINANCE
 • HARVEST DISCOUNTING
 • WINE BARREL FINANCE
 • DEBTORS DISCOUNTING
 • BRIDGING FINANCE