Services

DIENSTE AANGEBIED

 • KREDIETPROFIEL VERSLAG
 • VOERTUIG FINANSIERING
 • MOTORFIETS FINANSIERING
 • KARAVAAN / BOSWA FINANSIERING
 • BOOT FINANSIERING
 • “QUAD - BIKE “ FINANSIERING
 • VRAGMOTOR FINANSIERING (ALLE TIPES)
 • SLEEP – EN LEUNWA FINASIERING (ALLE TIPES)
 • HERFINANSIERING

 • TREKKERS EN ANDER SELFGEDREWE IMPLIMENTE
 • GEWONE BOERDERY IMPLIMENTE (NIE SELF-GEDREWE)
 • GEEL METAAL GOEDERY (GROND-VERSKUIWINGS MASJIENERIE BV. SKOPGRAAF-MASJIENE, DAM-SKRAPERS, INDUSTRIëLE KRAGOPWEKKERS, ENS.)
 • “HOUT – CHIPPERS” & INDUSTRIëLE MASJIENERIE (bv. DRAAIBANKE ENS.)

SERVICES RENDERED

 • CREDIT PROFILE REPORT
 • VEHICLE FINANCE
 • MOTORCYCLE FINANCE
 • CARAVAN / OFFROAD CARAVAN FINANCE
 • BOAT FINANCE
 • QUAD-BIKE FINANCE
 • TRUCK FINANCE (ALL TYPES)
 • TRAILERS AND LINKS (ALL TYPES)
 • REFINANCING

 • TRACTORS AND OTHER SELF-DRIVE IMPLIMENTS
 • NORMAL FARMING EQUIPMENT (NOT SELF-DRIVEN)
 • YELLOW METAL GOODS (EARTMOVING MACHINERY E.G. DIGGER-LOADERS, ESCAVATORS, BULL-DOZERS, INDUSTRIAL GENERATORS, ETC.)
 • WOOD-CHIPPERS & INDUSTRIAL MACHINERY (e.g. LAITHS, MILLING MACHINES, ETC.)